Pirkimo - pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos


Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (sutartis) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes indaine.lt elektroninėje parduotuvėje, kurią valdo MB Inadinė, įmonės kodas 305374880,  PVM kodas LT100012829310.

 

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas


Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį apmoka už prekes dalį (avansinis mokėjimas) arba visą kainą.

Kainos interneto svetainėje nurodytos eurais. Nurodyta kaina reiškia prekės bruto kainą, į kurią įtrauktas PVM. 

Prekės kaina padidėja pridėjus pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdų.


Pirkėjo duomenų apsauga


Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:


  •  apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
  •  išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  •  įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  •  gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.

 

Pirkėjo teisės


Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos

Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė.

Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas.

Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota.

Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki MB Indainė sandėlio.

Prekėms teikiama tik gaminotjo garantija. MB Indainė papildomų garantijų prekėms neteikia.

 

Pirkėjo įsipareigojimai 


Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.


Pardavėjo  teisės


Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui to nepadaro per 3 (tris) darbo dienas.

Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. gamintojas neturi prekių sandėlyje, transporto kompanijos vėlavimas pristatyti prekę ir pan.). Apie tai nedelsiant telefonu arba el. paštu informuojamas Pirkėjas.

Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

Jei atitinkamos prekės sandėlyje nėra arba užsakymo neįmanoma įvykdyti dėl kokių nors kitų priežasčių, Klientui el. paštu arba telefonu bus pranešta apie su jo užsakymo vykdymu susijusias problemas.

Jei dėl sistemos klaidos internetinėje parduotuvėje atsiranda klaidinga prekės kaina, pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą  prieš tai jį  informavęs.

 

Pardavėjas įsipareigoja


Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 

Dovanų čekio pirkimo ir naudojimo taisyklės


Po sėkmingo apmokėjimo dovanų čekis išsiunčiamas pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

Dovanų čekis suteikia teisę pirkti prekes (ir apmokėti už pristatymą) už sumą, nurodytą ant dovanų čekio.

Dovanų čekį galima naudoti tik vieną kartą, vieno apsipirkimo metu.

Jei perkamų prekių kaina didesnė nei dovanų čekio vertė, trūkstamą sumą galima primokėti.

Jei perkamų prekių kaina mažesnė nei dovanų čekio vertė, susidaręs skirtumas nėra grąžinamas.

Dovanų čekis atgal nepriimamas ir į pinigus nekeičiamas.

Prekių grąžinimo atveju pirkėjui el. paštu atsiunčiamas atitinkamos sumos nuolaidos kodas.

Atsiskaitant dovanų čekiu, PVM sąskaita-faktūra už jį neišrašoma.

Dovanų čekis galioja 12 mėn. nuo pirkimo datos. Jeigu Dovanų čekis nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu ir pinigai negrąžinami.


Pristatymo būdas, kaina ir užsakymo įvykdymo terminas


Prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje. 

Klientui pateikus užsakymą, užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai patvirtinama, kad pinigai buvo įskaityti į MB Indainė banko sąskaitą.

Jei prekės yra Lietuvos sandėlyje, jos bus pristatytos per 2−3 darbo dienas nuo sėkmingai pateikto ir pilnai apmokėto užsakymo dienos. Prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau vykstant išpardavimui, per šventes arba specialioms akcijoms.

Jei prekių sandėlyje nebus, jos bus pristatytos per individualiai su Jumis sutartą laiką. Paprastai užsakymai iš Europos gamintojų pristatomi per 2-3 savaites.

Užsakymus pristato MB Indainė pasirinkta siuntinių tarnyba. 

Standartinis pristatymas naudojantis pasiuntinių tarnybos paslaugomis – 3.90 EUR (su PVM). Pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja 25,00 EUR (su PVM).


Kitos sąlygos


Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šalys gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios Sutarties nevykdymo vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.